Information of total siteIndexHomeMaker
 
 
 
Rioolgemalen
Wat is een rioolgemaal:
Een rioolgemaal is een gemaal bedoeld voor afvalwater
Een gemaal dient voor het vervoer van een vloeistof naar een ander punt
Door de vloeistof onder een hogere druk te zetten (cq. op te pompen) kan het via een leiding naar een ander punt worden gebracht.
Er zijn 2 soorten leidingen:
  • influent leidingen: voor afvalwater
  • effluent leidingen: voor schoonwater
Onderdelen binnen het rioolgemaal:
  • Kelder (Meestal een betonnen bouwwerk in de grond)
  • Kast (boven de grond)
  • Pomp
  • Aansturing van de pomp
Werking van het rioolgemaal:
In een rioolgemaal zit een pomp die het afvalwater verder transporteert.
Persleidingen:
Persleidingen hebben een omvang van gemiddeld anderhalf tot twee meter
Een rioolgemaal perst het afvalwater door de persleiding naar een:
  • AWZI (Afval Water Zuiverings Installatie)
  • RWZI (Riool Water Zuiverings Installatie)
  • Naar een ander rioolgemaal
  • Naar een evt. bergingskelder