ULTRASOON ONDERZOEK
 

Ultrasoon onderzoek maakt gebruik van geluidsgolven. Het geluid beweegt zich in het metaal rechtlijnig voort. Bij een overgang van twee materialen worden de geluidsgolven gereflecteerd. Deze eigenschap wordt gebruikt om fouten in materialen op te sporen. Het ultrasone geluid dat wordt toegepast heeft een frequentie tussen de 0,5 en 20 MHz.
Om een ultrasoon geluid op te wekken wordt gebruik gemaakt van piëzoëlektrische kristallen. Door op een piëzoëlektrische kristal een spanning te zetten gaat het vervormen. Door met een frequentie tussen de 0,5 en 20 MHz een spanning op een piëzoëlektrische kristal te zetten ontstaat een ultrasoon geluidssignaal dat gebruikt kan worden voor onderzoek.Uitvoering van het onderzoek

Om een werkstuk te controleren wordt op het oppervlak een taster geplaatst. Deze bevat een kristal dat ultrasoon geluid uitzend en een kristal dat ultrasoon geluid ontvangt. De signalen die de taster ontvangt worden met een oscillograaf zichtbaar gemaakt op een klein beeldscherm.
Links is de echo van het oppervlak te zien, meer naar rechts de echo van de onderkant van het werkstuk. De afstand tussen de twee echo's is een maat voor de dikte van het werkstuk.

  
 
Als een werkstuk onregelmatigheden bevat dan kan het ultrasoon geluid uit de taster niet meer ongestoord de onderkant van het werkstuk bereiken en terug gekaatst worden. Een scheur of insluitsel in het werkstuk zal op de oscillograaf te zien zijn als een piek. Een kleine scheur of insluitsel reflecteert maar een deel van het ultrasone geluid en zal te zien zijn als een kleine piek. Hoe groter de oneffenheid hoe groter de piek. De plaats van de piek op het beeldscherm geeft weer waar de scheur in het materiaal aanwezig is. In de bovenstaande figuur is dit zichtbaar. De scheur ligt het dichtst bij de bovenkant van het werkstuk. Op het beeldscherm is te zien dat de echo van de scheur het dichtst bij de echo van het oppervlak ligt.

Voordelen van ultrasoon onderzoek zijn:
- fouten diep onder het oppervlak zijn op te sporen
- een meting kan vanaf één zijde van het materiaal gedaan worden
- kan gebruikt worden om verschillende soorten materialen te testen.

Enkele nadelen van ultrasoon onderzoek:
- voor een goede meting is veel ervaring vereist
- een werkstuk mag niet te onregelmatig van vorm zijn.
- de kosten zijn hoger dan bij magnetisch of penetrant onderzoek.

terug naar: ONDERZOEK AAN MATERIALEN