WELKOM BIJ HET KENNISWEB VOOR DE METALEKTRO!

kennisweb

Het KENNISWEB presenteert Webpagina's met informatie en lesmateriaal voor de verschillende gebieden van de metalektro. Er zijn informatiepakketten over staal, aluminium en materiaalbeproevingen, maar er is ook een uitgebreide handleiding voor beginnende Internetters.
De Wegwijzer geeft een overzicht van de pakketten die zijn gerealiseerd.

Het lesmateriaal dat via het KENNISWEB verstrekt wordt, is kosteloos beschikbaar. U kunt uw leerlingen online een interactief lesprogramma laten volgen, maar ook kunt u de pakketten downloaden in gecomprimeerd formaat (zip), opdat u het lesmateriaal op het netwerk van uw school kunt laten draaien.

KENNISWEB is een initiatief van de stichting Cesmetel O+A. De pagina's kwamen tot stand onder redactie en naar ontwerp van het Staalbouwkundig Genootschap


uitroepteken  Wegwijzer

Staal | Aluminium | Lassen | Eenheden en symbolen
Lagers | Relais | Transformatoren | Veiligheidstekens
Veilig en gezond werken met chemische stoffen | Beproeving van materialen
Handleiding Internet | Adressen van instanties | Intredetoets


Graag zouden wij van u vernemen hoe u het gebruik van het KENNISWEB ervaren heeft en om die reden is de onderstaande vragenlijst opgesteld. Met behulp van uw antwoorden en suggesties zal worden getracht het lesmateriaal te verbeteren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en veel succes met het KENNISWEB!


VRAGENLIJST

1. Wat vindt u van dit initiatief?

zeer goed goed matig slecht zeer slecht

2. Wat is uw eerste indruk van deze pagina's?

zeer positief positief matig negatief zeer negatief

3. Denkt u dit lesmateriaal, dat regelmatig zal worden bijgewerkt, te gebruiken tijdens de lessen?

ja (ga naar 3a) nee (ga naar 3b)

3.a. Zo ja, hoe vaak denkt u dit lesmateriaal te gebruiken?

minder dan 1 x per week 1 x per week meer dan 1 x per week

3.b. Zo nee, waarom niet?

4. Hoe beoordeelt u de overzichtelijkheid van de informatie?

zeer goed goed matig slecht zeer slecht

5. Welke onderwerpen zou u graag op het kennisweb aantreffen?

6. Heeft u nog andere ideeën of suggesties voor het kennisweb?

Vul hieronder uw gegevens in:

Bedrijfsnaam:
Naam: *
Adres: *
Postcode + Plaats: *
E-Mail:
Telefoon: *
Fax:
Overige opmerkingen en suggesties:

  * Deze velden moeten gevuld zijn