Inhoudsopgave
Inleiding Lassen van staalconstructies
Deel 1
Lasprocessen
Soorten lasprocessen
Lasprocessen
Deel 2
Normen en procedures
Lasposities
Lassymbolen
Lasnaadvormen
Kwaliteitseisen
Lasonderzoek
Toelaatbare lasfouten
Deel 3
Praktijktips
Krimp
Schaarwerking door krimp
Lasvolgorde
Richten
Invloed van krimpspanningen
Parallellen met andere vormen van verhitten
Deel 4
Vaktaal
Begrippenlijst


Dit is een bewerking van hoofdstuk 6 "Lassen" uit het dictaat "Fabricage en montage van staalconstructies" van ir. Bert van Beek.

Lassen van staalconstructies

"Lassen" is het aan elkaar verbinden van twee of meer stukken materiaal door middel van warmte en/of druk. Hierbij kan eventueel een toevoegmateriaal worden gebruikt. Bij lassen versmelt het moedermateriaal, bij solderen gebeurt dit niet. Bij lassen wordt gewoonlijk aan metalen gedacht, ofschoon er ook andere materialen kunnen worden gelast, zoals kunststoffen. In deze webpagina's wordt de aandacht gericht op het lassen van constructiestaal.

Het lassen van staalconstructies wordt sinds circa 1935 toegepast. In de beginfase traden er diverse gevallen van schade op, voornamelijk als gevolg van scheuren van het moedermateriaal. Dit gebeurde soms direct na het lassen, maar ook na een vermoeiingsbelasting of een temperatuurdaling.

Geval van schade door brosse breuk in de beginjaren van het lassen
Geval van schade door brosse breuk
in de beginjaren van het lassen (brug bij Hasselt, 1938).

Door het toegenomen inzicht in de metallurgie en door het grote aantal nieuwe producten dat beschikbaar is gekomen, is de lasverbinding zeer betrouwbaar geworden.

Een lasverbinding is eenvoudig aan te brengen. Door de voortschrijdende automatisering - denk aan MIG/MAG-processen, het onder poederdek lassen en de lasrobots - wordt lassen ook steeds goedkoper.

De lasrobot is een goed voorbeeld van de automatisering van het lassen.
De lasrobot is een goed voorbeeld van
de automatisering van het lassen.

Voor- en nadelen

Alternatieven voor het lassen zijn lijmen, bouten, schroeven en klinken. Het klinken komt nauwelijks meer voor en het lijmen wordt in de praktijk niet toegepast voor constructies. De enige serieuze alternatieven voor het lassen zijn op dit moment het bouten en (voor lichte constructies) het schroeven met "zelftappers".

De voor- en nadelen van het lassen van staalconstructies
voordelen nadelen
homogene, sterke verbinding de constructie is niet demontabel
dichte verbinding (geen damptransport) er is kans op (vaak onzichtbare) lasfouten
gladde verbinding (goed te conserveren) als gevolg van de grotere afmetingen is er kans op gecompliceerd en duur transport en problemen met de oppervlaktebehandeling (straalloods, zinkbad)
  vervorming door krimp
  door warmte-inbreng is er kans op een verslechterde materiaalstructuur

Door de ontwikkeling van nieuwe lasprocessen en toevoegmaterialen worden het krimpen en de structuurveranderingen van het staal steeds beter beheerst.


Raadpleeg de normenpagina van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) http://www.nil.nl/normen.htm om te zien of de lasnormen nog geldig zijn.

laspagina  - lassen van staalconstructies -  MIG/MAG-lassen  -  NEN-EN 499  -  NEN-EN 758  -  verantwoording  -  reacties?

Bij de totstandkoming van deze pagina's werd gebruik gemaakt van materiaal
van Lincoln Smitweld  -  http://www.lincolnelectric.com  -  het Nederlands Instituut voor Lastechniek  -  http://www.nil.nl  -  en het Staalbouwkundig Genootschap  -  http://www.staalbouw.nl/sg