lasser
Door het Staalbouwkundig Genootschap zijn er in opdracht van de Stichting Cesmetel O+O Internet-pagina's ontwikkeld in het kader van het pilot project "KennisWeb voor de Metalektro". Er wordt een aantal mogelijkheden bekeken waarop digitaal lesmateriaal via het Internet kan worden verspreid. Het materiaal dat op deze site wordt gepresenteerd is vrij van auteursrechten.

De pagina's die u heeft bekeken onderzoeken de mogelijkheid om cryptische codes als materiaalaanduidingen door middel van een interactief en intuïtief lespakket te verhelderen. Het lesprogramma kan on-line via het Internet, maar ook off-line op uw eigen pc of op het netwerk van uw school of bedrijf worden bekeken.


E   46   6   1Ni   B   3   2   H5

T   50   5   1Ni   P   M   1   H5

Heeft u suggesties of vragen over dit initiatief of deze internetpagina's.
E-mail ons dan even sg@staalbouw.nl.

Of bel 010 411 50 70 - fax 010 412 12 21


laspagina  -  dit is de verantwoording   -  reacties?