Aanduiding van staalsoorten met symbolen

symbolen voor staalsoorten

basissymbool

chemische samenstelling


Deel 1

In deel 1 van de norm NEN-EN 10027 worden 2 systemen gepresenteerd waarmee staalsoorten en staalkwaliteiten worden ingedeeld. Beide materiaalaanduidingen maken gebruik van een mengeling van cijfers en letters (symbolen).

  1. Basissymbool voor de toepassing, aangevuld met codes voor mechanische en fysische kenmerken.
  2. Symbolen die slaan op de chemische samenstelling.

Basissymbool

De aanduiding van staal met het basissymbool wordt in de constructiepraktijk het meest gebruikt. De eerste letter wordt het basissymbool genoemd. Dit basissymbool volgt uit de situatie waarin de staalsoort wordt toegepast. Uit die letter kunt u dus het gebruik van dat stuk staal afleiden. De letter S bijvoorbeeld betekent dat de staalsoort wordt gebruikt als constructiestaal.

Na dit basissymbool volgen codes, die verwijzen naar mechanische en fysische kenmerken die van belang zijn voor die bepaalde toepassing.
Voor constructiestaal (S) zijn dat de vloeigrens (bijv. 355 N/mm2), de kerfslagwaarde (bijv. minimaal 27 Joules bij -20 °C) en eventueel de leveringstoestand. Als we deze codes achter elkaar zetten volgt de naam van die staalsoort: S355J2G3.

Chemische samenstelling

In de werktuigbouw wordt vaak een andere aanduiding van staalsoorten toegepast. Ook deze materiaalaanduiding wordt in deel 1 van NEN-EN 10027 beschreven. En ook dit systeem maakt gebruik van een mengeling van cijfers en letters.

Deze aanduiding gaat niet uit van de toepassing van het stuk staal, maar van de chemische samenstelling daarvan. Meestal gaat het hierbij om zogenaamd "gelegeerd staal". Dat is staal, waaraan betrekkelijk grote hoeveelheden van andere stoffen zijn toegevoegd.

Een voorbeeld van een symboolaanduiding aan de hand van de chemische samenstelling is X12Ni5.

Wat moet u weten?

Het is niet de bedoeling dat u uit uw hoofd leert wat S355J2G3 of X12Ni5 precies betekent. Het doel van deze Internetpagina's is dat u kennismaakt met de gedachte achter deze vreemde codes. Dat u weet dat twee stukken staal heel verschillend kunnen zijn. En dat u in de norm NEN-EN 10027 kunt opzoeken met welke staalsoort u te maken heeft, als u niet zeker bent van uw zaak.

De vragen in deze lesmodule zijn op het eerste gezicht erg moeilijk. Maar ze zijn zo opgesteld, dat u het antwoord moet opzoeken in de tabellen en grafieken die in de norm worden gepresenteerd.

ferriet Afhankelijk van het koolstofgehalte heeft staal een andere gedaante. Bekijk de materiaalkundesectie met 2 verschillende atoomroosters van staal en verken het ijzer-koolstof diagram FeC-diagram

staalpagina  -  index  -  dit is de symboolaanduiding  -  numerieke aanduiding  -  ijzer-koolstofdiagram  -  verantwoording  -  reacties?