Ook Etude groeide vanuit een passie voor geluidsweergave en ontwikkelde zich tot een flexibel en moderne luidspreker-fabrikant, bij wie produkt-indentiteit en handarbeid hoog in het vaandel worden gedragen.
In 1979 introduceerde ETUDE haar eerste ontwerp: de ETUDE MP 1. De "vader" van de ruimtelijke weergave, het alternatief in luidspreker-design en voor velen de referentie waaruit ideeën geput konden worden.
Met oudgedienden uit de componentenwereld werd een ongeëvenaard stuk LIVE-muziek neergezet, hetgeen de keurig opgezette introductie-show in een hotel te Utrecht tot een onvergetelijke happening liet uitgroeien.
De "ruimtelijke" weergave, die al snel navolging vond, ontwikkelde zich tot een DIMENSIONELE weergave, de "conditio sine qua non" voor alle ETUDE luidsprekers; het fundament van het LIVE-gevoel. De term "Dimensioneel" houdt in dat de geluidsbron gedetailleerd lokaliseerbaar is in de ruimte en dat de onderlinge proporties van de instrumenten intact blijven. Etude heeft, meer dan wie ook, bewezen dat in het gezegde "ZIEN IS HOREN" een diepe kern van waarheid schuilt.
Een tweede fundamentale eigenschap van een Etude luidspreker is het respect voor het TIMBRE van een instrument. ETUDE zal er geen klankkleur aan toevoegen. Dit heeft tot gevolg dat bij een eerste kennismaking een ETUDE-luidspreker niet indrukwekkend overkomt, deze is op langere termijn echter wel een boeiende luidspreker, en dat is juist wel indrukwekkend.
Uit beide voorgaande paragrafen komen twee belangrijke termen op de voorgrond: Dimensie en Timbre. Het zijn welbekende begrippen, nochthans zijn ze zelden samen aan te treffen in een luidsprekersysteem.
Tijdens het onderzoek dat wij verrichtten naar geluidsweergave in het algemeen, stelden wij twee fundamentele verhoudingen vast in de geluidsgolven; één in geluidsdruk, één in tijd. Zo wordt bijvoorbeeld het TIMBRE, de klankkleur, van een instrument bepaald door het niveauverschil tussen de grondtonen en hun boventonen (de harmonischen). De plaats van een geluidsbron kunnen wij bepalen door het tijdsverschil tussen directe en gereflekteerde geluidsgolven. Deze laatsten hebben dan weer hun eigen timbre- en dimensie verhoudingen. U merkt het al, het wordt een redelijk ingewikkeld verhaal. Slaagt evenwel de ontwerper erin de eerste verhouding, deze in geluidsdruk, te vrijwaren, dan zal hij een keurige reproduktie van de klankkleur kunnen bekomen. Lukt het hem bovendien de tijdsrelatie te handhaven dan zal hij een indentieke kopie van het orgineel kunnen reproduceren, zowel wat betreft klankkleur als plaatsing (timbre en dimensie).
ETUDE besteedt veel aandacht aan het design. Dat vergt een vergaand vakmanschap. Daarom hebben wij geïnvesteerd in vakbekwame medewerkers en "High End"-houtbewerkingsmachines. Wij schrikken niet terug voor gedurfde meubelen, steeds geënt op interieur-integratie.
Innovatie, zowel op het gebied van systeembouw als van componentkeuze staat voorop. Echter wel op continu basis en in samenwerking met gerenommeerde toeleveranciers. Wij hechten veel belang aan service, ook op lange termijn. Een "ééndagsvlieg" -component is bij ons niet welkom. Innovatie houdt ook in dat elke ETUDE luidspreker een op zichzelf staand systeem is en niet het afgeleide van de grote broer.
Computer Aided Design. Dat is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Toegegeven, ook wij gebruiken de computer in de administratieve afwikkeling. In ons laboratorium blijft het gebruik van de computer echter beperkt tot het uitvoeren van van ingewikkelde berekeningen. Ontwikkelen is bij ETUDE een gehoormatig proces en daarin dulden wij geen bemoeienissen van digitale logica. Vanzelfsprekend beschikken wij over een meetinstrumentarium als back-up. En ook hier is weer het "High End" principe van toepassing: het beste is net goed genoeg.
Technische gegevens worden gebruikt bij het cijfermatig vergelijken van diverse systemen en concepten. Zij zijn echter sterk afhankelijk van de gehanteerde meetprocedures en hebben dan ook slechts een relatieve waarde. Luidsprekers vergelijkt U het best met Uw oren, met de cijfers moet U niet leven, met het geluid wel.