In de ontwikkeling van de ZEUS wilden we niet afwijken van het ons bekende terrein, namelijk de konusluidspreker. Alternatieve systemen hebben volgens ons een te beperkt aantal voordelen en een te groot aantal nadelen die een zorgeloos gebruik in de weg staan. In dat opzicht is de ZEUS revolutionair. Hij heeft de voordelen van het alternatieve systeem zonder de nadelen ervan. We hebben een DIPOOL-CONUS systeem gemaakt, gekoppeld aan een open sub-laag systeem. Doordat beide delen volgens het conus-principe werken, hebben we hier niets te maken met het aloude probleem van een elektrostaat gekoppeld aan een conus. Het gevreesde en te vaak voorkomende snelheidsprobleem is hiermede van de baan.
Het in de ZEUS gebruikte dipoolsysteem omzeilt de kastkleuring; dat heeft het gemeen met de alternatieven, maar de nadelen van een groot bewegend oppervlak hebben we niet. De intermodulatievervorming is bijgelovig klein en de afstralings- hoek is groot. In tegenstelling tot de alternatieve dipoolsystemen is het rendement van de ZEUS zeer hoog te noemen. We mogen dus zonder meer stellen datr men een beperkt vermogen reeds heel wat resultaat geboekt kan worden. Bovendien kan de ZEUS, doordat we meerdere luidsprekers inzetten, een grote geluids-druk aan. Dit alles draagt bij tot het 'LIVE'-gevoel dat deze luidspreker neer weet te zetten.
Het ZEUS systeem houdt het midden tussen een drieweg- en een vierwegsysteem. De toegepaste techniek is gestoeld op de principes die gebruikt worden in de KRONOS. We laten nameljk een vierde luidspreker aanvullend werken op het middengebied. Het is bijgevolg noch een drieweg, noch een vierwegsysteem. Het filter is opgebouwd met stuk voor stuk uitgemeten componenten en de fasecorrectie gebeurt op elektronische wijze. Wat de aansluiting betreft kan men zowat alle kanten uit, zowel bi-wiring, als bi-amping, zowel passief als actief. Eén beding staat voorop, alleen het beste is goed genoeg. Deze luidspreker beschikt over enorme kwaliteiten en daar hoort ook het verraden van fouten bij.