Talkradio zoals 't hoort

Talkradio
astrologisch ontrafeld


Het is 1 januari 1997, spookuur. De eerste uitzending van Talkradio is een feit. Boven aan de hemel flonkeren verre planeten, stille getuigen van een ongewisse toekomst. Ook de horoscoop van Talkradio is een feit.

Wat heeft deze horoscoop te zeggen over de levensloop en toekomst van deze zender? Een interpretatie van uw onbetrouwbare astroloog Felix Caterpillar.

Het eerste wat opvalt in de tekening van de dierenriem van Talkradio (hierna TR te noemen) zijn de sterrenbeelden. Wat staan ze prachtig in een cirkel, wie heeft ze zo netjes neergezet, vraag je je af.

Dan valt het oog op een bijzondere samenstand van Jupiter en Neptunus. Deze twee planeten worden positief belicht vanuit Mars, Maan en Ascendant, kortom, het lijkt of deze planeten de kenmerkende eigenschappen van TR zullen belichamen. Jupiter geeft succes, en Neptunus staat voor spiritualiteit. Inderdaad hadden de programma's vaak direct of indirect te maken met spiritualiteit. Jupiter, vooral in driehoek met Maan, geeft succes en populariteit bij het 'volk'. Omdat Mars zo dicht de Maan is genaderd, zal dat 'volk' op een heel actieve manier optreden. Inderdaad zijn de luisteraars de drijvende kracht geweest achter de inhoud van de programma's, de promotie van TR tot kabelzender en de actie om TR terug te krijgen.

Helaas staat de Weegschaal Ascendant, TR zelf zoals het zich manifesteert op de zender, op een ongelukkige manier net naast deze positieve krachtlijn. De wil is er wel, maar op een of andere manier wil het maar niet lukken om echt uit de verf te komen en wordt steeds gewisseld (Weegschaal = wikken en wegen) van format. Ondanks deze wisselingen blijft TR populair en houdt het een grote, vaste kern luisteraars. Verder staat Saturnus pal tegenover de Ascendant en dat geeft al aan dat er moeilijkheden zullen zijn om zich te handhaven.

Ook opvallend is het grote aantal planeten in het vierde huis. TR was een gezellig station, knus, je bleef ervoor thuis, of in bed, wakker, tot diep in de nacht.

De heer van de Ascendant is Venus. Die staat in het derde huis, wat het huis van de communicatie is. Dat is duidelijk genoeg. Ook Mercurius, planeet van het babbelen, staat prominent conjunct Zon. Er werd inderdaad heel wat afgeouwehoerd op de zender en er wordt nog lang over nagepraat.

In oktober 1997 stond Ascendant exact oppositie Saturnus. De sterren duiden op een moeilijke tijd voor TR. En niet voor niets: Krauwels als programmadirecteur verscheen ten tonele, samen met het afgrijselijke verschijnsel Elliot: een Nederlands sprekende man uit de V.S. met een zelfbedacht baantje: media-adviseur of zo: hij kwam de presentators stroomlijnen en was de schrik van 10Gold en SBS6 geweest: waar hij verschijnt vallen ontslagen...

April 1998. Mars kwam conjunct Ascendant. De zaken werden aangescherpt, om niet te zeggen dat er met een botte bijl in de programmering werd gehakt. Exact in deze maand moest zelfs Willem de Ridder van de zender verdwijnen.

April 1999. De Maan komt conjunct Ascendant te staan. Misschien dat dankzij het publiek TR nieuw leven wordt ingeblazen. Eind februari dat jaar is een goed moment om dingen in gang te zetten: de moeilijke Saturnus wordt dan geneutraliseerd door een plezierige Venus-Jupiter conjunctie.

Sterren zijn de bladeren van onzichtbare bomen.

Talkradio / Veelbesproken Talkradio / Willem de Ridder / Diana Ozon / Eskimo / Theo Paijmans / Ivo Westerlaken / Talkradio zoals 't klonk / Fanzine / Luisteraars en luisterettes / Toekomstuitzending Talkradio / Waren de luisteraars Ozonnauten? / Reacties / Talkradio-links