Fusie met de Kerk van Heerenveen-Zuid

In het kader van Samen op Weg moet er als gesprekspartner voor de ene Hervormde Gemeente één plaatselijke Gereformeerde Kerk komen. Ook al gebiedt de eerlijkheid om te zeggen dat er meerdere redenen zijn om als kerken te fuseren.
Om die reden wordt er gewerkt aan een fusie tussen de beide plaatselijke Gereformeerde Kerken.

Op een gezamenlijke vergadering van de kerkenraden is eind november afgesproken dat de uiteindelijk fusie - mits de gemeenten en de meerdere vergaderingen ermee instemmen - zal zijn op D.v. 1 juli 1999.
In de aanloop daar naartoe: