Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk Heerenveen

Kerkenraad Algemene Zaken
Wijkkerkenraad Centrum
Wijkkerkenraad De Greiden
Wijkkerkenraad Noord
Classis
Landelijk verband

Kerkenraad Algemene zaken

De KAZ vergadert in principe op de eerste maandagavond van de maand.
De wijkkerkenraden vergaderen volgens regel op de derde maandag van de maand.
In de vergaderingen van de KAZ wordt het beleid van de verschillende wijkkerkenraden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Op zich mag elke wijkraad het eigen beleid vaststellen.
Tot zeer recent had de Kerkenraad  de klassieke organisatie van de pastorale kerkenraad. Er wordt aan gewerkt om deze organistatievorm te vervangen door die van de functionele kerkenraad. Elke wijkraad is vertegenwoordigd door een 'vergader'-ouderling. De diaconie is met een tweetal diakenen aanwezig in de vergadering van de KAZ. Daarnaast zijn er uit een aantal adviesraden per commissie één lid naar de KAZ afgevaardigd.
Omdat - tot nu toe - de Gemeente slechts één kerkgebouw heeft, worden zaken die de kerkdienst en de liturgie betreffen in de vergadering van de KAZ gecoördineerd.
Met de Gereformeerde Kerk van Heerenveen-Zuid zijn vergaande gesprekken om te komen tot een fusie van de beide kerken.
Het gesprek met de Hervormde Gemeente Heerenveen om te komen tot een Samen op Weg gemeente stagneert tot het moment dat er één Gereformeerde Kerk voor heel Heerenveen is. Daarna zal Samen op Weg weer met kracht ter hand genomen worden.

Voorzitter: dhr. G.C. de Wilde, Dalkruid 37, 8445 RL  Heerenveen, tel.: (0513) 63 28 46
Eerste sciba: dhr. H.van Dalfsen, Baalder 17, 8447 DE  Heerenveen, tel.: (0513) 62 58 49
                                                  Postbus 51, 8440 AB  Heerenveen
Tweede sscriba: mevr. F. Rispens, Aak 18, 8446 EV  Heerenveen, tel.: (0513) 61 03 96

Wijkkerkenraad Centrum

Voorzitter: ds. E. vd. Sluis, Veluwelaan 15, 8443 AC  Heerenveen, tel.: (0513) 63 27 57
Scriba: dhr. J. Wouda, T. Bottemastraat 7, 8442 JV  Heerenveen, tel.: (0513) 62 43 78

Wijkkerkenraad De Greiden

Voorzitter: dhr. J. Oskam, Ereprijs 36, 8446 SN  Heerenveen, tel.: (0513) 62 90 39
Scriba (ad interim): mevr. H.J. Oskam-Hoonhout, Ereprijs 36, 8446 SN  Heerenveen, tel.: (0513) 62 90 39
Prdeikant: ds. S. Sijtsema, De Potten 12, 8446 LZ  Heerenveen, tel.: (0513) 65 48 42

Wijkkerkenraad Noord

Voorzitter: dhr. J. Verrijk, Baalder 15, 8447 DE  Heerenveen, tel.: (0513) 62 93 25
Scriba: dhr. H. Cnossen, Kalmoeshof 43, 8446 BP  Heerenveen, tel.: (0513) 65 31 34
Predikant: ds. C.P. Meijer, Meineszstraat 1, 8442 GG  Heerenveen, tel.: (0513) 62 03 03, E-mail
 

Classis

De Kerk van Heernveen behoort tot de classis Heerenveen. De classis vergadert vier keer per jaar, de eerstkomende vergadering zal zijn op D.v. 11 februari 1999. Dan zal er oa. een kerkenlijk examen afgenomen worden.
Praeses: ds. C.P. Meijer, Meineszstraat 1, 8442 GG  Heerenveen, tel.: (0513) 62 03 03, E-mail
Assessor: ds. B. Keizer, Dringelstrjitte 13, 8491 CR  Akkrum, tel.: (0566) 65 15 82
Actuarius: dhr. M. Hoekstra, Tormentil 73, 8445 RR  Heerenveen

Landelijk verband

Landelijk maakt de Gereformeerde Kerk van Heerenveen deel uit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).
Samen met de Nederlands Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Gereformeerde Kerken betrokken in een landelijke Samen op Weg Kerk. Helaas kan men het over de naam niet eens worden. Officieel is voorgesteld: Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN). Een aardig alternatief zou zijn G - H - L Kerk (kies maar: Gereformeerd - Hervormd - Luthers of Geloof - Hoop - Liefde).

Het adres van het landelijk Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland luidt:
                 Burg. de Beaufortweg 18, 3833 AG Leusden
                 Postbus 202
                 3830 AE Leusden
                 tel. 033 - 496 03 60
                 fax 033 - 494 87 07

Algemeen kerkelijk nieuws is aan te treffen op de homepage van Kerknet bij de SMRA in Delft.
 
 

Terug naar de gemeente
Top van de bladzijde
Terug naar de thuisplaat