GASTENBOEK President van Internet verkiezing 2000
~In naam van de Moeder, de Dochter en de Strenge Geesteres ... (whatever) Welkom bij de lijst van Muilende Maria!
muilende maria
Muilende Maria wordt vochtig doch welgemeend door Zuster Reukzout gefeliciteerd met de thematiek van haar campagne.

Heilige sjips!
Deze campagne wordt
gesponsord door De Marine
(die iets met water heeft,
net als jezus had)


muilende maria tegen de tien geboden

Dat een of andere inteeltmalloot het eeuwen geleden nodig vond zijn zwaar gedegenereerde volgelingen te intimideren met een zootje geboden die hij tijdens een tripje in de bergen bij elkaar had gehallucineerd is tot daar aan toe, maar Muilende Maria vindt het ronduit ziek dat de Tien Geboden-terreur nog immer woedt en zelfs in toenemende mate het internet vervuilt. Ben je op zoek naar hardcore lesbosexxx of ander ruig en kinky lekkers kom je telkens bij die tiengebodenshit uit. En probeer er maar eens weg te komen ... altijd weer die religieuze pop up-rotzooi waar je niet om gevraagd hebt. Bij gebrek aan beter zorgden de tien geboden ooit misschien voor het nodige amusement, maar afgezet tegen het huidige aanbod van cybertainment vallen de Tien Geboden toch vooral te typeren als zwaar antiek. Maar welbeschouwd is natuurlijk de hele Bijbel zwaar antiek, al is het maar vanwege de achterlijk inferieure rol die voor de vrouw is weggelegd. En dat terwijl Adam voor altijd en eeuwig een godvergeten nitwit zou zijn gebleven als Eva hem niet had geholpen de feiten onder ogen te zien. En er worden dan wel grapjes gemaakt over Je Zus, maar is ooit tot op de bodem uitgezocht of Jezus niet inderdaad een zusje was en dus een teefje i.p.v. een reutje? Nee dus! Stug wordt volgehouden dat mannen in jurken nou eenmaal tot het toenmalige modebeeld behoorden. Maar goed, Maria dwaalt af. Met de rest van de Bijbel rekent Maria in een later stadium af, nu gaat het om de Tien Geboden en daarover kan Maria kort zijn: de Gij zult-larie bestuderend, kun je stellen dat gebod en genot elkaar uitsluiten en als het Gods bedoeling was de mens genot te onthouden had hij zijn schepping anders moeten uitrusten. Achterafgezeur is niet aan Maria besteed. Dus, Tien Geboden, gaat heen en sterft uit! Om te beginnen op internet.
P.S. Muilende Maria realiseert zich dat zij en haar aanhang niet kunnen tippen aan het fanatisme en de netwerkcontacten van de dames en heren gelovigen. Is een van deze lieve mensen misschien bereid wat interim-management voor Maria te verrichten? Misschien kan die persoon even deze campagne herinrichten, zodat het net echt lijkt, en een plan van aanpak maken voor als Maria de verkiezingen gewonnen heeft. Maria denkt zelf aan hacken en spammen, maar misschien heeft Maria's toekomstige interim-manager een beter plan.

steun muilende maria

NB. voor de campagne van Muilende Maria is veel geld nodig. De sponsoring door De Marine is niet toereikend. Net zo min als het geld dat zogenaamd voor herstel van de glas-in-loodramen wordt ingezameld. Maria zou het dan ook op prij$ stellen wanneer u tegen een royale vergoeding een mariabeeldje afneemt. De belangstelling voor het Muilende Maria-beeldje blijft helaas tragisch ver achter bij die voor het Huilende Maria-beeldje (momenteel uitverkocht), maar dat typeert waarschijnlijk de mens zoals we die kennen; liever een beeldje van een zwaar getraumatiseerde vrouw die zich de ogen uit de kassen jankt dan van een vrouw die het naar haar zin heeft. Ja ja, leedvermaak is van alle tijden. En dat terwijl het Huilende Maria-beeldje nooit in de handel zou zijn gebracht, ware het niet dat dhr. J. Wolkers uitgerekend langskwam op het moment dat bij Maria mond- en klauwzeer was vastgesteld. Muilonthouding voor onbepaalde tijd. Maria's verdriet was niet te houden. Maar goed, Zuster Zakdoek, niet bepaald gek op mannen, had haar lichaam gegeven om de kunstenaar voor de opdracht te strikken, dus Maria durfde de afspraak niet te verzetten.
Wel, gedane zaken nemen geen keer en, eerlijk is eerlijk, het Huilende Maria-beeldje levert van tijd tot tijd een hoop media-aandacht op.
Bestel een beeldje van de Muilende Maria!

Verstuur een
10 geboden e-card!jezus christus wat een verdriet
Huilende Maria
dat het duidelijk moge zijn


ex-zuster pleister,
nu zuster hijsster
(en het is geen
ranja wat ze hijst)
zusterliefde

Maria staat gelukkig niet alleen in haar strijd tegen de tien geboden. Als passievolle heilige weet zij zich gezegend met een toegewijde aanhang (die uit pure adoratie sowieso elk idee van Maria steunt).

Het functieprofiel van Zuster Zakdoek wordt momenteel bijgewerkt.

Zuster Reukzout brengt Maria's muilpartners bij bewustzijn die knock out gaan van Maria's knoflookadem. Zuster Reukzout zelf is haar reukvermogen kwijt sinds ze een ram voor d'r harses heeft gehad van Bisschop Misonis in een poging aan verkrachting te ontkomen (wat haar niet gelukt is by the way maar dankzij abortus zit Zuster Reukzout gelukkig niet vast aan een Misonis jr) en doet daarom tevens dienst als Maria's persoonlijke felicitatiedienst.

Zuster Pleister (vacature!) behandelt de stukgebeten lippen en gebroken neuzen van Maria's muilpartners. Ook was zij het die Zuster Zakdoek moest redden toen Maria, o passie, haar halsslagader in tweeën had weten te scheuren.
Zuster Pleister is ook de huilende versie van Maria van dienst. Als niemand wil muilen, wil Maria, gevoelig als ze is, nog wel eens haar heilige voorhoofd te pletter beuken tegen het heilig altaar. Op Zuster Pleister rust, kortom, een zware taak. De laatste Zuster Pleister trok het niet en zit nu in een ontwenningskliniek. Vandaar dat Maria op zoek is naar een nieuwe Zuster Pleister.
Zuster Judas is een soort eeuwige reserve. Ergens heeft Maria het gevoel dat muilen met Zuster Judas desastreus zou kunnen aflopen en niet alleen omdat Zuster Judas Pfeiffer heeft. Er hangt gewoon een duister sfeertje rond Zuster Judas, maar dat vindt Maria eigenlijk ook wel weer spannend, vandaar dat Zuster Judas mag blijven.

Zuster Smurf smurft en is dus tamelijk multifunctioneel. Alleen in haar seksuele voorkeur is ze wat star. Terwijl de andere zusters nog wel eens voor een orgie met Broeder Zuster te porren zijn, hangt Zuster Smurf halsstarrig de eeuwige lesbobitch uit. Maria vermoedt een zwaar traumatisch verleden maar daar moet Zuster Smurf zelf maar mee zien klaar te komen.

Broeder Zuster a.k.a. Hee Miet zorgt voor het huishouden en geeft Maria en de zusters dat wat ze elkaar niet kunnen geven. Maria en de zusters zijn reuzehandig met strap ons, maar het echte werk heeft van tijd tot tijd ook wel wat.


DE TIEN GEBODEN ZIJN DOOD, LEVE DE TIEN GEBODEN

Over tot het speerpunt van deze campagne. Alleen al het feit dat Maria in cyberspace onderling sterk van elkaar verschillende versies van de tien geboden aantrof, sterkt haar in de overtuiging dat de tien geboden zwaar zuigen. En dat is geen wonder. Maria heeft de Bijbel er even op nageslagen en het blijkt dat Exodus 20 de geboden uitsmeert over 16 verzen en, ja, hoe veeg je die verzen bij elkaar om tot 10 geboden te komen? Gezien de vele verschillende versies zijn er blijkbaar meerdere mogelijkheden. Ook het feit dat de Bijbel in bijbeltaal is geschreven zal bijdragen aan de nodige misinterpretatie. Voor het gemak heeft Maria de eerstgevonden site als uitgangspunt genomen voor onderstaande verhandeling.

De tien geboden zuigen dus. Wat moet je bijvoorbeeld met het eerste gebod?

1. Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

Maria denkt dan: Ja, en?
Wat is nou precies het gebod dan? Het klinkt meer als een dienstmededeling of een contactadvertentie. Als er zou staan gij zult Mij als uw Heere eren ofzo, maar nee, er staat gewoon Ik ben de Heere ... enz.
Nou, aangenaam dan. Ik ben Muilende Maria.
Maria denkt dat de eerste zin van het tweede gebod eigenlijk bij het eerste gebod hoort, maar ja, in deze vorm heeft ze het nou eenmaal op het net aangetroffen en blij toe, want zo is het eerste gebod makkelijker de grond in te boren.

Het tweede gebod klinkt al meer als een heus gebod, maar is wat Maria betreft te langdradig.

2. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder de aarde is, noch van hetgeen [...]

Blabla enz. Veel te lang. Maria denkt dan: Cut the crap en kom in gewoon Nederlands to the point.

Gebod 3 t/m 5 slaat Maria voorlopig even over wegens 'anders blijven we bezig'.

Kijk, gebod 6 t/m 8 vindt Maria wel lekker kort en bondig.

6. Gij zult niet doodslaan.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.


Maar een passievolle heilige als Muilende Maria heeft wat moeite met deze ontkenning van sterk menselijke behoeften. Dapper als u de uitdaging van deze geboden aandurft, maar Maria heeft toch zo iets van "als je moet, dan moet je". Het kan nooit gezond zijn om zo geforceerd je driften te beteugelen. Toevallig houdt Maria van warme lippen en heeft daarom nooit de behoefte gehad iemand om te brengen, maar als u van koude lippen houdt, wie zijn God en Maria dan om u tegen te willen houden?

Gebod 9 en 10 laat Maria eerst ook even voor wat ze zijn, want de site met geboden is ineens pleite en eigenlijk is Maria ook wel zo'n beetje uitgeluld. Dorst.