Scholensite

30 jaar Scholennetwerk Opsterland ]    top

CompuArt

Kun jij jouw school vinden? De letters zijn een beetje door elkaar geraakt. Als je denkt te weten welke school het is zet je de muis even op het naambordje om te kijken of het klopt. (klik op de juiste knop om naar de school te gaan)

(Geen gezeur, gewoon mijn eigen school aanklikken??)

Klik op het juiste vakje om naar de schoolpagina te gaan 

 

Eenvoudiger manier om de school te vinden.

terug naar boven

Betrouwen * Bakkeveen
De Flambou * Gorredijk
De Flecht - Lippenhuizen
it Foarwurk * Siegerswoude
De Jasker * Nij Beets
De Oanrin * Bakkeveen
De Opdracht * Ureterp
De Paedwizer * Beetsterzwaag
De Lytse Jonker * Jonkerslān
De Librije * Gorredijk
De Hoekstien * Luxwoude
De Foarikker * Siegerswoude
De Pols * Tynje
De Arke * Nij Beets
De Rank * Tynje
Rehoboth * Hemrik
lyndensteyn * Beetsterzwaag
De Trime * Beetsterzwaag
De Tsjerne * Gorredijk
De Twirre * Ureterp
Votum Nostrum * Wijnjewoude
De Wjukslach * Langezwaag
De Vlieger * Gorredijk
it Twaspan * Wijnjewoude
De Trimbeets * Gorredijk
De Skāns * Friesche Palen
Rehoboth * Friesche Palen
Eben Haėzer- Ureterp
De Bōge * Hemrik
it Ambyld * Terwispel

 

30 jaar Scholennetwerk - Opsterland
email: info@oab-opsterland.nl